آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
  کاشت مو
  بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
  تبلیغات شما
  تبلیغات شما در این مکان, ماهانه 5.000 تومان
  YourSite.Com
  تبلیغات شما
  تبلیغات شما در این مکان, ماهانه 5.000 تومان
  YourSite.Com
  تبلیغات شما
  تبلیغات شما در این مکان, ماهانه 5.000 تومان
  YourSite.Com
  لزوم استفاده شهرداری از صندوق توسعه ملی

  به گزارش اسکان نيوز کمال اطهاری، عضو تیم تلفیق و مطالعات اقتصادی طرح جامع شهر تهران افزود: مشکل بزرگ توسعه در ایران، نهادهای ناقص و کژکارکرد است و در عرصه عدالت با فقدان مجموعه هماهنگی از سیاستهای اجتماعی و مکمل رشد اقتصادی پایدار مواجه هستیم، کاندیداهای شهرداری در ارائه برنامه هایشان به شورای شهر، با حسن نیت از مشارکت مردم سخن گفتند اما از نهادهای آن حرفی به میان نیامد. مشارکت بدون ابزارهایی همچون بودجه ریزی مشارکتی و مشخص کردن جایگاه بخش خصوصی و مردمی در حوزه های اقتصادی، ساز و کارهای حقوقی تثبیت شده و مدون شورایاری، حقوق جمعی و حق دعوی برای شهروندان در حوزه های خدمات شهری یا حق محیط زیست، ممکن نیست.

  وی گفت: در برنامه شهردار منتخب از زندگی پذیری صحبت شده است و زندگی پذیری بدون فعالیت پذیری و اقتصاد دانش بنیان ممکن نیست.

  این صاحب نظر شهری با اشاره به این که امیدوارم اتاق های فکر تدوین برنامه سوم شهرداری واقعی باشد نه فرمالیته، بیان داشت: علاوه بر این، طرح جامع شهر تهران دستگاه فکری منسجمی دارد که برخاسته از خرد جمعی مشاوران است بنابراین مرجعیت در سیاستها و تصمیمات نقش مرجعیت داشته باشد.

  وی تاکید کرد: چارچوب مدیریت شهری را باید برپایه توافق و تجربه کلانشهرهای موفق تعریف کرد البته نه به صورت آشفته در وزارت کشور تعریف شده است. همچنین شهرداری باید از ساختار نهادی موجود صندوق توسعه ملی و صندوق اقتصاد دانش بنیان بهره جوید.

  اطهاری با اشاره به این که دستگاه نظری مورد نظر در بوروکراسی تولید نمی شود، افزود: شهرداری برای تهیه بسته های نهادی توسعه شهری باید به روشنفکران، پژوهشگران غیررسمی و دگراندیش روی خوش نشان دهد، چرا که نهادهای مردم نهاد می توانند با شیوه های نوین، تحقیقات و پشتوانه مشارکت مردم هزینه های اقتصادی شهرداری را کاهش دهند.

   

   ارسال در حدود 7 روز قبل  ادامه مطلب »