آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
بافت فرسوده باید در اقتصاد شهر ادغام شود

به گزارش اسکان نيوز جواد رحیم پور  افزود: که در دوره های پیشین به امور عمرانی توجه شد و از توسعه اقتصادی،اجتماعی و سیاسی شهر غفلت شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن، کلید راهیابی به توسعه شهر را مشارکت مردم و  ضرورت آن را جلب اعتماد مردم و پیشبرد امور مدیریت شهری دانسته تاکید کرد: شهرداری جهت جذب مشارکت نیاز به اصلاح ساختار دارد.

نخستین گام سازمانی در این زمینه تأسیس دبیرخانه ویژه نهادهای مدنی زیر نظر مستقیم شهردار است. این راهی است که تعامل با سازمانهای مردم نهاد، مجامع تخصصی و احزاب را تسهیل نماید. بهتر است شهردار قبل از انتصابات با نهادهای مدنی مشورت نماید و صرفا به مشورت با اعضای شورای شهر بسنده ننماید.

رحیم پور تاکید کرد: با توجه به اقدامات پراکنده و ضعیف در حوزه رفاه (کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، کارتن خوابها) بر تأسیس معاونت توسعه و رفاه اجتماعی ضروری به نظر می رسد چرا که معاونت اجتماعی و فرهنگی ناکافی و ناکارا است.

سردبیر مجله پیام ابراهیم با اشاره به مسئله ترمیم و بازسازی ساختار سازمانی شهرداری، تاکید می کند: باید برای نیروهای مازاد شهرداری چاره اساسی کرد.

رحیم پور در پایان به محلات بافت فرسوده اشاره کرد و تاکید کرد: مهم ترین مسئله تداوم وضعیت کنونی این محلات، غفلت از ادغام بافت فرسوده در اقتصاد شهر بوده است. دو ضرورت تشکیل و تقویت اقتصاد محلی و ارتقای تراز اقتصادی محلات بافت فرسوده از الزامات این ادغام است.

 البته استثنا هم در این مورد وجود دارد به عنوان مثال در بازار مبل یافت آباد که فعالیت اقتصادی شکل گرفته به توانمندی اقتصادی محله نیانجامید و بیشتر بر رفاه افرادی بیرون محله افزوده است. برای تراز اقتصادی محلات بافت فرسوده باید شرکت ها و ادارات تشویق شوند تا در این محلات مستقر شوند.

از سوی دیگر باید لبه های تجاری مناسب برای محلات تعریف و تشکیل شده و خدمات سطح بالای شهری مانند بیمارستانها و مراکز آموزشی ممتاز در این بافتها مستقر شوند تا تحرک در اقتصاد محلات ایجاد شود

 

 ارسال در حدود 7 ماه قبل  ادامه مطلب »